Stundu saraksts

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
09.00
Latv.val un lit.
09.00 - 09.40
Latv.val un lit.
09.00 - 09.40
Mūzika
09.00 - 09.40
Bioļoģija
09.00 - 09.40
09.15
09.30
09.45
Angļu val.
09.45 - 10.25
Latv.val un lit.
09.45 - 10.25

Matemātika
09.45 - 10.25
Matemātika
09.45 - 10.25
Bioļoģija
09.45 - 10.25
Krievu val.
09.45 - 10.25
10.00
10.15
10.30
Informātika
10.30 - 11.10
Lat. vēsture
10.30 - 11.10
Krievu lit.
10.30 - 11.10
10.45
11.00
11.15
Krievu lit.
11.15 - 11.55
Pas.vēsture
11.15 - 11.55
Latv.val un lit.
11.15 - 11.55
Matemātika
11.15 - 11.55

Soc.zin.
11.15 - 11.55
Krievu val.
11.15 - 11.55
11.30
11.45
12.00
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
12.15
12.30
Mājturība un teh.
12.30 - 13.10
Latv.val un lit.
12.30 - 13.10
Angļu val.
12.30 - 13.10
Klases stunda
12.30 - 13.10
12.45
13.00
13.15
Vizuālā māksla
13.15 - 13.55
Ģeogrāfija
13.15 - 13.55
Angļu val.
13.15 - 13.55
Matemātika
13.15 - 13.55
13.30
13.45
14.00
Krievu val.
14.00 - 14.40
Ģeogrāfija
14.00 - 14.40
Sports
14.00 - 14.40
14.15
14.30
14.45
Sports
14.45 - 15.25
15.00
15.15

Pirmdiena

 • Latv.val un lit.
  09.00 - 09.40
 • Angļu val.
  09.45 - 10.25
 • Informātika
  10.30 - 11.10
 • Krievu lit.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30

Otrdiena

 • Latv.val un lit.
  09.00 - 09.40
 • Latv.val un lit.
  09.45 - 10.25
 • Matemātika
  09.45 - 10.25
 • Lat. vēsture
  10.30 - 11.10
 • Pas.vēsture
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Mājturība un teh.
  12.30 - 13.10
 • Vizuālā māksla
  13.15 - 13.55
 • Krievu val.
  14.00 - 14.40

Trešdiena

 • Mūzika
  09.00 - 09.40
 • Matemātika
  09.45 - 10.25
 • Krievu lit.
  10.30 - 11.10
 • Latv.val un lit.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Latv.val un lit.
  12.30 - 13.10
 • Ģeogrāfija
  13.15 - 13.55
 • Ģeogrāfija
  14.00 - 14.40

Ceturdiena

 • Bioļoģija
  09.00 - 09.40
 • Bioļoģija
  09.45 - 10.25
 • Matemātika
  11.15 - 11.55
 • Soc.zin.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Angļu val.
  12.30 - 13.10
 • Angļu val.
  13.15 - 13.55
 • Sports
  14.00 - 14.40
 • Sports
  14.45 - 15.25

Piektdiena

 • Krievu val.
  09.45 - 10.25
 • Krievu val.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Klases stunda
  12.30 - 13.10
 • Matemātika
  13.15 - 13.55
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
09.00
Krievu val.
09.00 - 09.40
Latv.val un lit.
09.00 - 09.40
Mūzika
09.00 - 09.40
Soc.zin.
09.00 - 09.40
09.15
09.30
09.45
Latv.val un lit.
09.45 - 10.25
Latv.val un lit.
09.45 - 10.25
Ģeogrāfija
09.45 - 10.25
Krievu lit.
09.45 - 10.25
10.00
10.15
10.30
Klases stunda
10.30 - 11.10
Latvijas vēs.
10.30 - 11.10
Ģeogrāfija
10.30 - 11.10
Angļu val.
10.30 - 11.10
Krievu val.
10.30 - 11.10
10.45
11.00
11.15
Angļu val.
11.15 - 11.55
Pasaules vēst.
11.15 - 11.55
Latv.val un lit.
11.15 - 11.55
Angļu val.
11.15 - 11.55
Angļu val.
11.15 - 11.55
11.30
11.45
12.00
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
12.15
12.30
Fizika
12.30 - 13.10
Mājturība un teh.
12.30 - 13.10
Latv.val un lit.
12.30 - 13.10
Ķīmija
12.30 - 13.10
12.45
13.00
13.15
Matemātika
13.15 - 13.55
Viz.māksla
13.15 - 13.55
Bioloģija
13.15 - 13.55
Matemātika
13.15 - 13.55
Ķīmija
13.15 - 13.55
13.30
13.45
14.00
Krievu lit.
14.00 - 14.40
Matemātika
14.00 - 14.40
Matemātika
14.00 - 14.40
Matemātika
14.00 - 14.40
Bioloģija
14.00 - 14.40
14.15
14.30
14.45
Krievu val.
14.45 - 15.25
Fizika
14.45 - 15.25
15.00
15.15
15.30
Sports
15.30 - 16.10
15.45
16.00
16.15
Sports
16.15 - 16.55
16.30
16.45

Pirmdiena

 • Krievu val.
  09.00 - 09.40
 • Latv.val un lit.
  09.45 - 10.25
 • Klases stunda
  10.30 - 11.10
 • Angļu val.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Fizika
  12.30 - 13.10
 • Matemātika
  13.15 - 13.55
 • Krievu lit.
  14.00 - 14.40

Otrdiena

 • Latv.val un lit.
  09.00 - 09.40
 • Latv.val un lit.
  09.45 - 10.25
 • Latvijas vēs.
  10.30 - 11.10
 • Pasaules vēst.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Mājturība un teh.
  12.30 - 13.10
 • Viz.māksla
  13.15 - 13.55
 • Matemātika
  14.00 - 14.40
 • Krievu val.
  14.45 - 15.25

Trešdiena

 • Mūzika
  09.00 - 09.40
 • Ģeogrāfija
  09.45 - 10.25
 • Ģeogrāfija
  10.30 - 11.10
 • Latv.val un lit.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Latv.val un lit.
  12.30 - 13.10
 • Bioloģija
  13.15 - 13.55
 • Matemātika
  14.00 - 14.40

Ceturdiena

 • Angļu val.
  10.30 - 11.10
 • Angļu val.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Matemātika
  13.15 - 13.55
 • Matemātika
  14.00 - 14.40
 • Fizika
  14.45 - 15.25
 • Sports
  15.30 - 16.10
 • Sports
  16.15 - 16.55

Piektdiena

 • Soc.zin.
  09.00 - 09.40
 • Krievu lit.
  09.45 - 10.25
 • Krievu val.
  10.30 - 11.10
 • Angļu val.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Ķīmija
  12.30 - 13.10
 • Ķīmija
  13.15 - 13.55
 • Bioloģija
  14.00 - 14.40
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
09.00
Matemātika
09.00 - 09.40
Matemātika
09.00 - 09.40
Latv.val un lit.
09.00 - 09.40
Matemātika
09.00 - 09.40
Bioloģija
09.00 - 09.40
09.15
09.30
09.45
Matemātika
09.45 - 10.25
Pasaules vēst.
09.45 - 10.25
Latv.val un lit.
09.45 - 10.25
Fizika
09.45 - 10.25
Ķīmija
09.45 - 10.25
10.00
10.15
10.30
Latv.val un lit.
10.30 - 11.10
Krievu lit.
10.30 - 11.10
Latv.val un lit.
10.30 - 11.10
Fizika
10.30 - 11.10
Ķīmija
10.30 - 11.10
10.45
11.00
11.15
Latv.val un lit.
11.15 - 11.55
Krievu val.
11.15 - 11.55
Bioloģija
11.15 - 11.55
Klases stunda
11.15 - 11.55
Matemātika
11.15 - 11.55
11.30
11.45
12.00
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
12.15
12.30
Krievu lit.
12.30 - 13.10
Latv.vēsture
12.30 - 13.10
Mūzika
12.30 - 13.10
Angļu val.
12.30 - 13.10
Krievu lit.
12.30 - 13.10
12.45
13.00
13.15
Krievu val.
13.15 - 13.55
Soc.zin.
13.15 - 13.55
Ģeogrāfija
13.15 - 13.55
Angļu val.
13.15 - 13.55
Angļu val.
13.15 - 13.55
13.30
13.45
14.00
Mājturība un teh.
14.00 - 14.40
Ģeogrāfija
14.00 - 14.40
Sports
14.00 - 14.40
Angļu val.
14.00 - 14.40
14.15
14.30
14.45
Viz.māksla
14.45 - 14.25
Sports
14.45 - 15.25
15.00
15.15

Pirmdiena

 • Matemātika
  09.00 - 09.40
 • Matemātika
  09.45 - 10.25
 • Latv.val un lit.
  10.30 - 11.10
 • Latv.val un lit.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Krievu lit.
  12.30 - 13.10
 • Krievu val.
  13.15 - 13.55

Otrdiena

 • Matemātika
  09.00 - 09.40
 • Pasaules vēst.
  09.45 - 10.25
 • Krievu lit.
  10.30 - 11.10
 • Krievu val.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Latv.vēsture
  12.30 - 13.10
 • Soc.zin.
  13.15 - 13.55
 • Mājturība un teh.
  14.00 - 14.40
 • Viz.māksla
  14.45 - 14.25

Trešdiena

 • Latv.val un lit.
  09.00 - 09.40
 • Latv.val un lit.
  09.45 - 10.25
 • Latv.val un lit.
  10.30 - 11.10
 • Bioloģija
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Mūzika
  12.30 - 13.10
 • Ģeogrāfija
  13.15 - 13.55
 • Ģeogrāfija
  14.00 - 14.40

Ceturdiena

 • Matemātika
  09.00 - 09.40
 • Fizika
  09.45 - 10.25
 • Fizika
  10.30 - 11.10
 • Klases stunda
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Angļu val.
  12.30 - 13.10
 • Angļu val.
  13.15 - 13.55
 • Sports
  14.00 - 14.40
 • Sports
  14.45 - 15.25

Piektdiena

 • Bioloģija
  09.00 - 09.40
 • Ķīmija
  09.45 - 10.25
 • Ķīmija
  10.30 - 11.10
 • Matemātika
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Krievu lit.
  12.30 - 13.10
 • Angļu val.
  13.15 - 13.55
 • Angļu val.
  14.00 - 14.40
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
09.00
Vācu
10.b klase
09.00 - 09.40
Angļu val.
09.00 - 09.40
Latv. un pas.vēst.
09.00 - 09.40
Fizika
10.a klase
09.00 - 09.40
09.15
09.30
09.45
Krievu val. un lit.
09.45 - 10.25
Angļu val.
09.45 - 10.25
Latv. un pas.vēst.
09.45 - 10.25
Literatura
09.45 - 10.25
Fizika
10.a klase
09.45 - 10.25
10.00
10.15
10.30
Krievu val. un lit.
10.30 - 11.10
Ekonomika
10.30 - 11.10
Bioloģija
10.a klase
10.30 - 11.10

Mūzika
10.b klase
10.30 - 11.10
Literatura
10.30 - 11.10
Matemātika
10.30 - 11.10
10.45
11.00
11.15
Matemātika
11.15 - 11.55
Angļu val.
11.15 - 11.55
Ķimija
10.a klase
11.15 - 11.55

Krievu val. un lit.
10.b klase
11.15 - 11.55
11.30
11.45
12.00
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
12.15
12.30
Informātika
12.30 - 13.10
Krievu val. un lit.
12.30 - 13.10
Matemātika
12.30 - 13.10
Dabaszinības
10.b klase
12.30 - 13.10

Vācu
10.a klase
12.30 - 13.10
Matemātika
12.30 - 13.10
12.45
13.00
13.15
Informātika
13.15 - 13.55
Krievu val. un lit.
13.15 - 13.55
Fizika
10.a klase
13.15 - 13.55

Vācu
10.b klase
13.15 - 13.55
Dabaszinības
10.b klase
13.15 - 13.55
Klas.stunda
13.15 - 13.55
13.30
13.45
14.00
Angļu val.
14.00 - 14.40
Latv.val.
14.00 - 14.40
Bioloģija
10.a klase
14.00 - 14.40

Vācu
10.b klase
14.00 - 14.40
Sports
14.00 - 14.40
14.15
14.30
14.45
Dabaszinības
10.b klase
14.45 - 15.25
Latv.val.
14.45 - 15.25
Ķimija
10.a klase
14.45 - 15.25
Sports
14.45 - 15.25
15.00
15.15
15.30
Viz.māksla
15.30 - 16.10
Sports
15.30 - 16.10
15.45
16.00

Pirmdiena

 • Vācu
  09.00 - 09.40
 • Krievu val. un lit.
  09.45 - 10.25
 • Krievu val. un lit.
  10.30 - 11.10
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Informātika
  12.30 - 13.10
 • Informātika
  13.15 - 13.55
 • Angļu val.
  14.00 - 14.40
 • Dabaszinības
  14.45 - 15.25

Otrdiena

 • Angļu val.
  09.00 - 09.40
 • Angļu val.
  09.45 - 10.25
 • Ekonomika
  10.30 - 11.10
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Krievu val. un lit.
  12.30 - 13.10
 • Krievu val. un lit.
  13.15 - 13.55
 • Latv.val.
  14.00 - 14.40
 • Latv.val.
  14.45 - 15.25
 • Viz.māksla
  15.30 - 16.10

Trešdiena

 • Latv. un pas.vēst.
  09.00 - 09.40
 • Latv. un pas.vēst.
  09.45 - 10.25
 • Bioloģija
  10.30 - 11.10
 • Mūzika
  10.30 - 11.10
 • Matemātika
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Matemātika
  12.30 - 13.10
 • Fizika
  13.15 - 13.55
 • Vācu
  13.15 - 13.55
 • Bioloģija
  14.00 - 14.40
 • Vācu
  14.00 - 14.40
 • Ķimija
  14.45 - 15.25

Ceturdiena

 • Literatura
  09.45 - 10.25
 • Literatura
  10.30 - 11.10
 • Angļu val.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Dabaszinības
  12.30 - 13.10
 • Vācu
  12.30 - 13.10
 • Dabaszinības
  13.15 - 13.55
 • Sports
  14.00 - 14.40
 • Sports
  14.45 - 15.25
 • Sports
  15.30 - 16.10

Piektdiena

 • Fizika
  09.00 - 09.40
 • Fizika
  09.45 - 10.25
 • Matemātika
  10.30 - 11.10
 • Ķimija
  11.15 - 11.55
 • Krievu val. un lit.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Matemātika
  12.30 - 13.10
 • Klas.stunda
  13.15 - 13.55
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
09.00
Ekonomika
09.00 - 09.40
Vācu
11.b klase
09.00 - 09.40

Fizika
11.a klase
09.00 - 09.40
Kulturoloģija
09.00 - 09.40
Dabaszinības
11.b klase
09.00 - 09.40
09.15
09.30
09.45
Informātika
09.45 - 10.25
Ekonomika
09.45 - 10.25
Mūzika
11.b klase
09.45 - 10.25

Fizika
11.a klase
09.45 - 10.25
Kulturoloģija
09.45 - 10.25
Dabaszinības
11.b klase
09.45 - 10.25
10.00
10.15
10.30
Angļu val.
10.30 - 11.10
Angļu val.
10.30 - 11.10
Krievu val. un literatura
10.30 - 11.10
Vācu
11.b klase
10.30 - 11.10

Bioloģija
11.a klase
10.30 - 11.10
Ķīmija
11.a klase
10.30 - 11.10
10.45
11.00
11.15
Angļu val.
11.15 - 11.55
Angļu val.
11.15 - 11.55
Krievu val. un literatura
11.15 - 11.55
Vācu
11.b klase
11.15 - 11.55

Bioloģija
11.a klase
11.15 - 11.55
Ķīmija
11.a klase
11.15 - 11.55
11.30
11.45
12.00
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
12.15
12.30
Klases stunda
12.30 - 13.10
Matemātika
12.30 - 13.10
Latv. un p.vēsture
12.30 - 13.10
Matemātika
12.30 - 13.10
Angļu val.
12.30 - 13.10
12.45
13.00
13.15
Vācu
11.a klase
13.15 - 13.55
Latv. val.
13.15 - 13.55
Latv. un p.vēsture
13.15 - 13.55
Matemātika
13.15 - 13.55
Krievu val. un literatura
13.15 - 13.55
13.30
13.45
14.00
Fizika
11.a klase
14.00 - 14.40
Latv. val.
14.00 - 14.40
Krievu val. un literatura
14.00 - 14.40
Dabaszinības
11.b klase
14.00 - 14.40

Sports
11.a klase
14.00 - 14.40
Krievu val. un literatura
14.00 - 14.40
14.15
14.30
14.45
Viz.māksla
14.45 - 15.25
Politika un ties.
14.45 - 15.25
Sports
14.45 - 15.25
Literatūra
14.45 - 15.25
15.00
15.15
15.30
Matemātika
15.30 - 16.10
Sports
11.b klase
15.30 - 16.10
Literatūra
15.30 - 16.10
15.45
16.00

Pirmdiena

 • Informātika
  09.45 - 10.25
 • Angļu val.
  10.30 - 11.10
 • Angļu val.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Klases stunda
  12.30 - 13.10
 • Vācu
  13.15 - 13.55
 • Fizika
  14.00 - 14.40

Otrdiena

 • Ekonomika
  09.00 - 09.40
 • Ekonomika
  09.45 - 10.25
 • Angļu val.
  10.30 - 11.10
 • Angļu val.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Matemātika
  12.30 - 13.10
 • Latv. val.
  13.15 - 13.55
 • Latv. val.
  14.00 - 14.40
 • Viz.māksla
  14.45 - 15.25
 • Matemātika
  15.30 - 16.10

Trešdiena

 • Vācu
  09.00 - 09.40
 • Fizika
  09.00 - 09.40
 • Mūzika
  09.45 - 10.25
 • Fizika
  09.45 - 10.25
 • Krievu val. un literatura
  10.30 - 11.10
 • Krievu val. un literatura
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Latv. un p.vēsture
  12.30 - 13.10
 • Latv. un p.vēsture
  13.15 - 13.55
 • Krievu val. un literatura
  14.00 - 14.40
 • Politika un ties.
  14.45 - 15.25

Ceturdiena

 • Kulturoloģija
  09.00 - 09.40
 • Kulturoloģija
  09.45 - 10.25
 • Vācu
  10.30 - 11.10
 • Bioloģija
  10.30 - 11.10
 • Vācu
  11.15 - 11.55
 • Bioloģija
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Matemātika
  12.30 - 13.10
 • Matemātika
  13.15 - 13.55
 • Dabaszinības
  14.00 - 14.40
 • Sports
  14.00 - 14.40
 • Sports
  14.45 - 15.25
 • Sports
  15.30 - 16.10

Piektdiena

 • Dabaszinības
  09.00 - 09.40
 • Dabaszinības
  09.45 - 10.25
 • Ķīmija
  10.30 - 11.10
 • Ķīmija
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Angļu val.
  12.30 - 13.10
 • Krievu val. un literatura
  13.15 - 13.55
 • Krievu val. un literatura
  14.00 - 14.40
 • Literatūra
  14.45 - 15.25
 • Literatūra
  15.30 - 16.10
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
09.00
Krievu val. un lit.
09.00 - 09.40
Bioloģija
09.00 - 09.40
Krievu val. un lit.
09.00 - 09.40
09.15
09.30
09.45
Angļu val.
09.45 - 10.25
Krievu val. un lit.
09.45 - 10.25
Bioloģija
09.45 - 10.25
Angļu val.
09.45 - 10.25
10.00
10.15
10.30
Fizika
10.30 - 11.10
Vācu
10.30 - 11.10
Lat.un pas. vēst.
10.30 - 11.10
Angļu val.
10.30 - 11.10
10.45
11.00
11.15
Fizika
11.15 - 11.55
Ekonomika
11.15 - 11.55
Lat.un pas. vēst.
11.15 - 11.55
Fizika
11.15 - 11.55
Krievu val. un lit.
11.15 - 11.55
11.30
11.45
12.00
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
12.15
12.30
Angļu val.
12.30 - 13.10
Ekonomika
12.30 - 13.10
Ķīmija
12.30 - 13.10
Angļu val.
12.30 - 13.10
Kulturoloģija
12.30 - 13.10
12.45
13.00
13.15
Vācu
13.15 - 13.55
Matemātika
13.15 - 13.55
Krievu val. un lit.
13.15 - 13.55
Angļu val.
13.15 - 13.55
Literatūra
13.15 - 13.55
13.30
13.45
14.00
Vācu
14.00 - 14.40
Matemātika
14.00 - 14.40
Politika un ties.
14.00 - 14.40
Matemātika
14.00 - 14.40
Literatūra
14.00 - 14.40
14.15
14.30
14.45
Latv.val.
14.45 - 15.25
Matemātika
14.45 - 15.25
Matemātika
14.45 - 15.25
Ķīmija
14.45 - 15.25
15.00
15.15
15.30
Latv.val.
15.30 - 16.10
Matemātika
15.30 - 16.10
Sports
15.30 - 16.10
Klases stunda
15.30 - 16.10
15.45
16.00
16.15
Sports
16.15 - 16.55
16.30
16.45

Pirmdiena

 • Angļu val.
  09.45 - 10.25
 • Fizika
  10.30 - 11.10
 • Fizika
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Angļu val.
  12.30 - 13.10
 • Vācu
  13.15 - 13.55
 • Vācu
  14.00 - 14.40

Otrdiena

 • Krievu val. un lit.
  09.00 - 09.40
 • Krievu val. un lit.
  09.45 - 10.25
 • Vācu
  10.30 - 11.10
 • Ekonomika
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Ekonomika
  12.30 - 13.10
 • Matemātika
  13.15 - 13.55
 • Matemātika
  14.00 - 14.40
 • Latv.val.
  14.45 - 15.25
 • Latv.val.
  15.30 - 16.10

Trešdiena

 • Bioloģija
  09.00 - 09.40
 • Bioloģija
  09.45 - 10.25
 • Lat.un pas. vēst.
  10.30 - 11.10
 • Lat.un pas. vēst.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Ķīmija
  12.30 - 13.10
 • Krievu val. un lit.
  13.15 - 13.55
 • Politika un ties.
  14.00 - 14.40
 • Matemātika
  14.45 - 15.25
 • Matemātika
  15.30 - 16.10

Ceturdiena

 • Fizika
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Angļu val.
  12.30 - 13.10
 • Angļu val.
  13.15 - 13.55
 • Matemātika
  14.00 - 14.40
 • Matemātika
  14.45 - 15.25
 • Sports
  15.30 - 16.10
 • Sports
  16.15 - 16.55

Piektdiena

 • Krievu val. un lit.
  09.00 - 09.40
 • Angļu val.
  09.45 - 10.25
 • Angļu val.
  10.30 - 11.10
 • Krievu val. un lit.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Kulturoloģija
  12.30 - 13.10
 • Literatūra
  13.15 - 13.55
 • Literatūra
  14.00 - 14.40
 • Ķīmija
  14.45 - 15.25
 • Klases stunda
  15.30 - 16.10
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturdiena Piektdiena
09.00
Krievu val. un lit.
09.00 - 09.40
Krievu val. un lit.
09.00 - 09.40
09.15
09.30
09.45
Angļu val.
09.45 - 10.25
Krievu val. un lit.
09.45 - 10.25
Angļu val.
09.45 - 10.25
10.00
10.15
10.30
Vācu
10.30 - 11.10
Lat.un pas. vēst.
10.30 - 11.10
Angļu val.
10.30 - 11.10
10.45
11.00
11.15
Vācu
11.15 - 11.55
Ekonomika
11.15 - 11.55
Lat.un pas. vēst.
11.15 - 11.55
Krievu val. un lit.
11.15 - 11.55
11.30
11.45
12.00
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
Garais starpbrīdis
12.00 - 12.30
12.15
12.30
Angļu val.
12.30 - 13.10
Ekonomika
12.30 - 13.10
Vācu
12.30 - 13.10
Angļu val.
12.30 - 13.10
Kulturoloģija
12.30 - 13.10
12.45
13.00
13.15
Dabaszinības
13.15 - 13.55
Matemātika
13.15 - 13.55
Krievu val. un lit.
13.15 - 13.55
Angļu val.
13.15 - 13.55
Literatūra
13.15 - 13.55
13.30
13.45
14.00
Dabaszinības
14.00 - 14.40
Matemātika
14.00 - 14.40
Politika un ties.
14.00 - 14.40
Matemātika
14.00 - 14.40
Literatūra
14.00 - 14.40
14.15
14.30
14.45
Latv.val.
14.45 - 15.25
Matemātika
14.45 - 15.25
Matemātika
14.45 - 15.25
Klas.stunda
14.45 - 15.25
15.00
15.15
15.30
Latv.val.
15.30 - 16.10
Matemātika
15.30 - 16.10
Sports
15.30 - 16.10
15.45
16.00
16.15
Sports
16.15 - 16.55
16.30
16.45

Pirmdiena

 • Angļu val.
  09.45 - 10.25
 • Vācu
  10.30 - 11.10
 • Vācu
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Angļu val.
  12.30 - 13.10
 • Dabaszinības
  13.15 - 13.55
 • Dabaszinības
  14.00 - 14.40

Otrdiena

 • Krievu val. un lit.
  09.00 - 09.40
 • Krievu val. un lit.
  09.45 - 10.25
 • Ekonomika
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Ekonomika
  12.30 - 13.10
 • Matemātika
  13.15 - 13.55
 • Matemātika
  14.00 - 14.40
 • Latv.val.
  14.45 - 15.25
 • Latv.val.
  15.30 - 16.10

Trešdiena

 • Lat.un pas. vēst.
  10.30 - 11.10
 • Lat.un pas. vēst.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Vācu
  12.30 - 13.10
 • Krievu val. un lit.
  13.15 - 13.55
 • Politika un ties.
  14.00 - 14.40
 • Matemātika
  14.45 - 15.25
 • Matemātika
  15.30 - 16.10

Ceturdiena

 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Angļu val.
  12.30 - 13.10
 • Angļu val.
  13.15 - 13.55
 • Matemātika
  14.00 - 14.40
 • Matemātika
  14.45 - 15.25
 • Sports
  15.30 - 16.10
 • Sports
  16.15 - 16.55

Piektdiena

 • Krievu val. un lit.
  09.00 - 09.40
 • Angļu val.
  09.45 - 10.25
 • Angļu val.
  10.30 - 11.10
 • Krievu val. un lit.
  11.15 - 11.55
 • Garais starpbrīdis
  12.00 - 12.30
 • Kulturoloģija
  12.30 - 13.10
 • Literatūra
  13.15 - 13.55
 • Literatūra
  14.00 - 14.40
 • Klas.stunda
  14.45 - 15.25
No events available!