Kārtība, kā skolā organizē mācību procesu 2020./2021.m.g.