Akreditācija

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izraksts no lēmuma Nr.3-11e/9 no 2020.01.aprīļa

Pamatojoties uz Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā, 51.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā, MK noteikumu Nr.831 34.1., 35.3., 60.1., 60.6. un 68.4.apakšpunktā noteikto, kvalitātes dienests nolemj:

  1. akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;
  2. akreditēt izglītības programmu Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma (kods 23011121, licence Nr.V-5234, īstenošanas vietas adrese: Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV-1011) uz diviem gadiem;
  3. akreditēt izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021, licence Nr.V-5235, īstenošanas vietas adrese: Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV-1011) uz diviem gadiem;
  4. akreditēt izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (kods 31012021, licence Nr.V-5236) īstenošanas vietas adrese: Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV-1011) uz diviem gadiem;
  5. akreditēt izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību tālmācības programma (kods 31011024, licence Nr.V-10046, īstenošanas vietas adrese: Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV-1011) uz diviem gadiem;
  6. akreditēt izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību tālmācības programma (kods 31012024, licence
    V-10047, īstenošanas vietas adrese: Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV-1011) uz diviem gadiem.