Akreditācija

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Izraksts no lēmuma Nr.3-11e/9 no 2020.01.aprīļa

Pamatojoties uz Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā, 51.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā, MK noteikumu Nr.831 34.1., 35.3., 60.1., 60.6. un 68.4.apakšpunktā noteikto, kvalitātes dienests nolemj:

Akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;
Īstenošanas vietas adrese: Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV-1011) uz diviem gadiem.